Hogyan válik egy vállalati kereső igazán hatékonnyá a tezauruszok segítségével?

, Precognox

Egy igazán hatékony és intelligens vállalati kereső működéséhez szükséges egy háttérben meghúzódó adatbázis, pontosabban adathálózat, mely alapul szolgálhat a keresés optimalizálásához. Ezek az adathálózatok a tezauruszok.

Tezaurusz történelem

A tezaurusz eredetileg egy könyvtárosok által használt fogalom volt, és az ezzel a névvel illetett információgyűjteményt a könyvtárban tárolt dokumentumok rendszerezésére és hatékony kezelésére használták fel. A tezaurusz hasonló egy szótárhoz, azonban a szócikkelyekben nem a szavak magyarázata vagy fordítása található, hanem további fogalmak, melyek az eredeti fogalomhoz különböző relációkban kapcsolódnak.

, Precognox

A TAS Thesaurus Manager kezelőfelülete

A tezaurusz és a vállalati kereső

A vállalati kereső optimalizáláshoz elsősorban a kifejezések közötti alá-fölérendeltségi viszony és a szinonima meghatározása szükséges az adott tezauruszban. Ezen túl hasznos lehet egy további, a hagyományos tezauruszokból hiányzó adat is: a szó tipikus elírásainak feltüntetése.
A fenti adatbázis – a szemantikai fogalomháló – kidolgozásához a Precognox Thesaurus Manager-e nyújt segítséget, melybe bele vannak építve a fent említett relációk, és a felvett kapcsolatok átláthatóságát grafikus (gráfos) megjelenítés is segíti. Többlépcsős annotátori rendszere pedig lehetővé teszi, hogy a bevitt fogalompárokat akár két szaklektor is könnyedén, néhány kattintással ellenőrizze.

, Precognox

A TAS Thesaurus Managerben létrejött, a fogalmi relációkat bemutató gráf

Egy ilyen adatbázis segítségével a felhasználó sikeresebben találhatja meg azt, amit keres, még akkor is, ha nem pontosan azt írta be a keresőmotorba, amire gondolt.
Így válik igazán hatékonnyá a tezauruszok segítségével a Precognox TAS Enterprise Search vállalati kereső.